Dołącz do klubu

Aleksander Znosko-Czarnecki Ambasadorem Akademickim Pro Progressio

Udostępnij

Pro Progressio w ramach swojej działalności wzmacnia relacje ze środowiskiem akademickim i studenckim. W roku 2023 do współpracy zaprasza zarówno szkoły wyższe, jak i organizacje studenckie. Do tego celu w Pro Progressio została utworzona rola Ambasadora Akademickiego. Pierwszym Ambasadorem Akademickim Pro Progressio został Aleksander Znosko-Czarnecki, który jest odpowiedzialny za budowę relacji ze środowiskiem akademickim w Polsce.

 

Pro Progressio będzie prowadzić współpracę ze szkołami wyższymi na wielu płaszczyznach, w tym m.in. w ramach: praktyk, staży, wsparcia szkół w budowie programów studiów podyplomowych ukierunkowanych na sektor nowoczesnych usług dla biznesu, promocji szkół wyższych na platformie FOCUS ON Business, opracowywania raportów dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce i wielu innych.

 

Aleksander obecnie zdobywa swoje doświadczenie akademickie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aktywnie działa i odnajduje się w obszarach zarządzania strategicznego oraz marketingu a ciągu ostatnich lat miał możliwość pełnić rozmaite role, w tym: National Social Media Team Leader w AIESEC, Prezes Studenckiego Koła Naukowego „MERITUM”, aktywny członek kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Head of Marketing, Brand Manager i szkoleniowiec w zakresie budowy marki.

Jest także autorem publikacji naukowych oraz wolontariuszem m na rzecz czynienia świata nieco lepszym. Prywatnie pochłania go motoryzacja, sztuka i nauka, przy czym nieustannie towarzyszy mu niezaspokojony apetyt na życie.

 

Witamy na pokładzie Pro Progressio!

Wróć do listy newsów

Może Ciebie zainteresować

Wydanie maj-czerwiec magazynu FOCUS ON Business

W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika FOCUS ON Business oddajemy do Państwa dyspozycji aż 118 stron ciekawych artykułów, wywiadów i innych treści poświęconych obszarom biznesu, prawa, inwestycji i HR.

Przemysław Sławiński - nowy Ambasador Pro Progressio w Łodzi

Celem programu ambasadorskiego „White Tigers" Pro Progressio jest wsparcie rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce oraz promowanie dobrych praktyk biznesowych i wysokiej etyki zawodowej. Przemysław Sławiński pełni funkcję dyrektora operacyjnego pionu usług w Infosys Poland.

Andon Simeonov Ambasadorem Pro Progressio w Bułgarii

Ambasadorowie Pro Progressio – Białe Tygrysy to osoby zaangażowane we współpracę z organizacją od wielu lat, z którymi Pro Progressio poprzez wymianę doświadczeń może wspólnie realnie wpływać na rozwój sektora BSS w Polsce i promować nasz kraj na międzynarodowej arenie nowoczesnych usług dla biznesu.