Dołącz do klubu

Fundacja Pro Progressio – zakończenie działalności

Udostępnij

Szanowni Państwo,

Po blisko 10 latach Zarząd Fundacji Pro Progressio zdecydował o jej zamknięciu. W tym czasie Fundacja znacząco wpłynęła na rozwój polskiego i międzynarodowego rynku nowoczesnych usług dla biznesu.

 

Zarząd Fundacji uznał, że wypełniła ona swoje cele oraz że została wyczerpana formuła prowadzenia działań i projektów, które były przez Fundację podejmowane.

 

W latach 2019 – 2021 uruchomiliśmy dwie spółki, których celem jest budowa i rozwój mediów, narzędzi komunikacyjnych oraz relacji biznesowych w modelu B2B w Polsce, Europie i na świecie, które znacząco wykraczają poza stawianymi pierwotnie przed Fundacją Pro Progressio celami. Spółki pod nazwami Pro Progressio Sp. z o.o. oraz Pro Progressio Sp. z o.o. Sp. K. ze swoją siedzibą w Warszawie, przy ul. Dziekońskiego 1 świadczą usługi i zwiększają ich liczbę każdego roku.

 

Wypełniając wszelkie prawne wymogi związane z likwidacją Fundacji Pro Progressio, której likwidatorem jest Wiktor Doktór, niniejszym informujemy, że:

 

Likwidator Fundacji Pro Progressio z siedzibą w Warszawie, KRS nr 448914, zawiadamia, że uchwałą Rady Fundacji z dnia 28 czerwca 2021 roku rozwiązano Fundację i otwarto jej likwidację. Likwidator wzywa wierzycieli Fundacji do zgłaszania wierzytelności na adres siedziby Fundacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Dziękujemy za wszystkie lata owocnej współpracy z Fundacją Pro Progressio i zapraszamy do realizacji wielu nowych i ciekawych projektów biznesowych z firmami Pro Progressio Sp. z o.o. oraz Pro Progressio Sp. z o.o. Sp. K.

 

Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie likwidacji Fundacji Pro Progressio udziela jej Likwidator – Wiktor Doktór. Kontakt pod adresem wiktor.doktor@proprogressio.pl

 

Wiktor Doktór

Fundacja Pro Progressio

Wróć do listy newsów

Może Ciebie zainteresować

Stworzyliśmy KONEKTOR i oddajemy go w ręce biznesu

Fundacja Pro Progressio uruchamia serwis internetowy „KONEKTOR”, służący do rozwoju i ochrony rynku pracy w związku z pandemią wirusa COVID-19. Platforma umożliwia firmom poszukiwanie partnerów biznesowych do realizacji krótkoterminowych zleceń dla całych zespołów pracowników.